Thoren Framtid logotyp

Välkommen till skolan som förbereder dig för framtiden.

Är du intresserad av förskolan eller grundskolan?
Klicka på det du vill läsa mer om!
Thoren Framtid Förskola logotyp

Vi förbereder ditt barn för framtiden

På Thoren Framtids förskolor lägger vi grunden för det lustfyllda livslånga lärandet och förbereder barnen för fortsatt utbildning i grundskolan. Verksamheten utgår från nationella mål för förskolan och barnens intresse för att skapa nyfikenhet och lust till att lära.

Varmt välkommen!
Gå till förskolan
Thoren Framtid Grundskola logotyp

Målfokuserat, verkligt och gemensamt

Vi strävar efter att bygga gedigen kunskap hos våra elever, utrusta dem med verkliga erfarenheter från världen utanför skolan och fungera som en trygg miljö för utveckling. För att säkra allsidig bildning hos eleverna vilar vår pedagogik på målfokuserat, verkligt och gemensamt lärande.

Vill du veta mer?
Kliv in i Thoren Framtids värld!
Gå till grundskolan